Dla Misia
PREMIERA PIOSENKI do wiersza Mietka Góry - DLA MICHAŁKA ROMANIUKA 

Autor wiersza : Mietek Góra
Muzyka i wykonanie : Jarek Staniek
Audycja w Radiu Przy Kominku - 20 sierpnia 2011